Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma artykułów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Kontakt

     

    « English version

  WAŻNE TERMINYWażne terminy

 


26 lutego 2021 – termin nadsyłania zgłoszeń i pełnych tekstów artykułów
(w języku angielskim lub polskim).

10 marca 2021 – przekazanie autorom informacji o zakwalifikowaniu artykułów.

15 marca 2021 – termin nadsyłania wersji ostatecznej artykułów z uwzględnieniem sugestii recenzentów.

15 marca 2021 – ostateczny termin dokonania wpłaty za uczestnictwo w konferencji
(jest to warunek opublikowania artykułu).


Deklaracja dostępności