Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version

  WAŻNE TERMINYWażne terminy

 


28 października 2019 – termin nadsyłania zgłoszeń i pełnych tekstów referatów (w języku angielskim lub polskim)

25 listopada 2019 – przekazanie autorom informacji o zakwalifikowaniu referatów

9 grudnia 2019 – termin nadsyłania wersji ostatecznej referatów z uwzględnieniem sugestii recenzentów.

13 stycznia 2020 – ostateczny termin dokonania wpłaty za uczestnictwo w konferencji (jest to warunek opublikowania referatu).