Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version

  FORMA REFERATÓW 

 

 

 Informacje dla Autorów

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii, w języku polskim lub angielskim.

Monografia wydana zostanie przed terminem konferencji. Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania kalendarium konferencji.

Wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w wysokopunktowanym czasopiśmie "Przegląd Organizacji".

Szczegółowe wskazówki dla autorów zamieszczone są pod adresem:
https://www.multimediawbiznesie.pl/wymogi-edytorskie-pl.doc

Prosimy o wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres: konferencja@multimediawbiznesie.pl zgody na publikację utworu.

Do pobrania oświadczenie zgody na publikację utworu: oswiadczenie-autora.pdf