Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma artykułów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Kontakt

     

    « English version

  PŁATNOŚCI 

   

Koszty konferencji

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji oraz materiały konferencyjne
(w tym monografię) 350 zł.

Dodatkowy koszt publikacji w czasopiśmie Przegląd Organizacji wynosi 500 zł.

Specjalna bonifikata dla doktorantów - opłata konferencyjna wynosi tylko 200 zł.


Wpłatę należy dokonać na konto bankowe nr:

18 1240 1024 1111 0010 0253 4092 PKO II O/Warszawa

z dopiskiem "Multimedia"


Odbiorca: BZG TNOiK Warszawa
 

 

 


Deklaracja dostępności