Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma artykułów
 Program Konferencji
 Jubileusz
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Kontakt

     

    « English version

  PŁATNOŚCI 

   

Koszty konferencji

Warianty opłaty konferencyjnej wczesna rejestracja do 31.01.2023 rejestracja po 31.01.2023
Opłata konferencyjna 1000 zł 1450 zł
Opłata konferencyjna dla członków TNOiK i doktorantów 750 zł 1450 zł
Publikacja w monografii bez uczestnictwa 500 zł 600 zł
Uczestnictwo bez publikacji 600 zł 850 zł


Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, publikację w monografii, materiały konferencyjne oraz wyżywienie i nocleg z 23 na 24 marca 2023 r. Wysokość dodatkowych opłat związanych z zakwaterowaniem zamieszczona jest w formularzu rejestracyjnym. Artykuły publikowane w czasopismach wymagać będą wniesienia dodatkowej opłaty, zależnej od kosztów publikacji w danym czasopiśmie.


Wpłatę należy dokonać na konto bankowe PKO BP SA Oddział w Częstochowie:

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/Częstochowa

63 1020 1664 0000 3702 0671 2543

z dopiskiem "Multimedia"


 

 


 


Deklaracja dostępności