Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma artykułów
 Program Konferencji
 Jubileusz
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Kontakt

     

    « English version

  ORGANIZATORZY

 

 

 

 

KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYprof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Przewodniczący konferencji


dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz
Zastępca przewodniczącego konferencji

dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz
Przewodniczący rady programowej

dr inż. Artur Wrzalik
Sekretarz organizacyjny

prof. dr hab. Dorota Jelonek
Sekretarz programowy

dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz
Sekretarz naukowyORGANIZATORZY 


Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania

Wydział Zarządzania

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19B

42-200 Częstochowa

https://wz.pcz.pl/katedra-informacyjnych-systemow-zarzadzania    XV Konferencja Naukowa "MULTIMEDIA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI" jest kontynuacją spotkań przedstawicieli świata nauki i biznesu z cyklu Multimedia w zarządzaniu, które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 roku. Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, z wykorzystaniem najnowszych trendów i technologii ICT w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych, edukacyjnych i administracyjnych.
    Przewodniczącym Konferencji jest jej pomysłodawca prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.


 


Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Oddział Częstochowa
    Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa zostało założone w kwietniu 1925 roku jako Instytut Naukowej Organizacji - jedna z pierwszych tego typu organizacji na świecie. Jego założyciel, profesor Karol Adamiecki, był pionierem teorii organizacji, twórcą teorii harmonii. Karol Adamiecki był także, obok H. Hoovera i T. Masaryka, założycielem Światowej Rady Zarządzania (World Management Council - CIOS).
    Działalność statutowa TNOiK obejmuje aktywność popularyzatorską, szkoleniową, naukowo-badawczą, jak również wydawniczą. Współpracuje aktywnie z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich.
    Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie jest stowarzyszeniem społecznym, samofinansującym się i apolitycznym. Swoją misję realizuje poprzez działalność naukową, edukacyjną, doradczo - wdrożeniową, wydawniczą, a także poprzez współpracę z zagranicą.

Deklaracja dostępności