Ta strona używa plików cookies.
   Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
 Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma artykułów
 Program Konferencji
 Jubileusz
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Kontakt

     

    « English version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XV Konferencja Naukowa
"Multimedia w Biznesie i Administracji"
 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w XV Konferencji Naukowej "MULTIMEDIA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI", która odbędzie się w dniach 22-24.03.2023 r. w Koszęcinie. Organizatorami konferencji są:  Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie.
 

Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, z wykorzystaniem najnowszych trendów i technologii ICT w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych, edukacyjnych i administracyjnych. Konferencja łączy naukę z biznesem i administracją poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, przy udziale ekspertów pełniących rolę moderatorów. W ramach konferencji prezentowane będą szeroko pojęte techniki i technologie multimedialne, informacyjne i informatyczne usprawniające zarówno prowadzenie działań gospodarczych, jak i nauczanie, z uwzględnieniem dynamicznie rozwijających się w dobie pandemii COVID-19 form telepracy oraz nauczania zdalnego.

 KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYprof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Przewodniczący konferencji


dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz
Zastępca przewodniczącego konferencji

dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz
Przewodniczący rady programowej

dr inż. Artur Wrzalik
Sekretarz organizacyjny

prof. dr hab. Dorota Jelonek
Sekretarz programowy

dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz
Sekretarz naukowy

Konferencja jest dofinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki
w ramach programu "Doskonała Nauka", ustanowionego na podstawie
art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn.zm.)
- umowa nr DNK/SN/549460/2022. 


Deklaracja dostępności