Organizers
 Scientific Committee
 Patronage
 Media Patronage
 Conference Themes
 Submission Procedure
 Conference Programme
 Important Dates
 Registration Form
 Accommodation
 Payment
 Contact

     

    « Wersja polska

  PATRONAGE
 

 

 

 PATRONAGE

Rektor Politechniki Częstochowskiej


Zarząd Główny TNOiK Warszawa

HONORARY PATRONAGE

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania