Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version

  INTERNETOWE BIURO PRASOWE 

   

Internetowe Biuro Prasowe XIII Konferencji Naukowej

MULTIMEDIA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

 

AKTUALNOŚCIObszar tematyczny XIII Konferencji Naukowej „Multimedia w Biznesie i Administracji. Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu”
Opublikowano: 26.01.2018 r.

W dniach 18-19 października 2018 r. w Częstochowie odbędzie się XIII Konferencja Naukowa „Multimedia w Biznesie i Administracji”. Organizatorami Konferencji są: Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa. Przewodniczącym Konferencji jest jej pomysłodawca prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Czytaj dalej...


Konferencja „Multimedia w Biznesie i Administracji. Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu” jest kontynuacją spotkań nauki i biznesu, które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 r. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami. Podczas Konferencji prezentowane będą techniki i technologie multimedialne, usprawniające prowadzenie działań gospodarczych, edukacyjnych i administracyjnych. Konferencja łączy naukę z biznesem i administracją poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpieniami przedstawicieli biznesu.

Tematyka Konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: budowanie wartości organizacji w społeczeństwie informacyjnym, zarządzanie informacją i wiedzą, organizacje wirtualne, multimedialne technologie informacyjne, IT w korporacjach globalnych, sztuczna inteligencja w systemach wspomagania decyzji, biznes elektroniczny, rozwiązania innowacyjne i transfer technologii, systemy obsługi finansowej w funkcjonowaniu organizacji, systemy informatyczne w logistyce, zastosowanie ICT w administracji, cyfryzacja działalności gospodarczej, zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Więcej informacji o XIII Konferencji Naukowej „Multimedia w Biznesie i Administracji. Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu” można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.multimediawbiznesie.pl

Opracowanie: dr inż. Rafał Niedbał


<< Wstecz
Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
Al. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa

tel. + 48 34 32 50 304
tel. + 48 34 32 50 414
fax.: + 48 34 36 13 876
e-mail: konferencja@multimediawbiznesie.pl
strona WWW: www.multimediawbiznesie.pl