Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XIII Konferencja Naukowa
"Multimedia w Biznesie i Administracji"
Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu


Częstochowa
18-19 października 2018 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Konferencji Naukowej "MULTIMEDIA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI. Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu", która odbędzie się w Częstochowie w dniach 18-19 października 2018 r. Organizatorami konferencji są:  Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie.
 

Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, w szczególności prezentacja technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych, edukacyjnych i administracyjnych.
 

Konferencja łączy naukę z biznesem i administracją poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpieniami przedstawicieli biznesu.
 KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYprof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Przewodniczący Konferencji


dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz
Przewodnicząca Rady Programowej

dr inż. Artur Wrzalik
Sekretarz Naukowy

dr inż. Dariusz Dudek
Sekretarz Organizacyjny