Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XII Konferencja Naukowa
"Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


Koszęcin
22-24 marca 2017 roku 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w XII Konferencji Naukowej "MULTIMEDIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU", która odbędzie się w Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie w dniach 22-24 marca 2017 r. Organizatorami konferencji są:  Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie.
 

Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, w szczególności prezentacja technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych.
 

Konferencja łączy naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpieniami przedstawicieli biznesu.
 KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYprof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Przewodniczący Konferencji


dr inż. Paweł Kobis
Sekretarz Naukowy

dr inż. Paula Pypłacz
Przewodnicząca Rady Programowej

dr inż. Artur Wrzalik
Sekretarz Organizacyjny