Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

   
   
    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"
» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"

15-16 października 2009 r.

     W dniach 15-16 października 2009 r. w Częstochowie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu", zorganizowana przez Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa. Patronat nad całą Konferencją objęła J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron. Protektorat sprawował Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prof. P. Cz. dr hab. Arnold Pabian. Przewodniczącym Konferencji był jej pomysłodawca prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.

Konferencja „Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu” była kontynuacją międzynarodowych spotkań przedstawicieli świata nauki i biznesu z cyklu „Multimedia w zarządzaniu”, które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 roku. Nadrzędnym celem Konferencji była prezentacja technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych oraz wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami. Charakter niniejszej Konferencji został zachowany – łączyła ona naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wideokonferencjami i wystąpieniami przedstawicieli biznesu. W obszarze rozpatrywanych zagadnień znalazły się m.in.: zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, zarządzanie wiedzą, multimedialne technologie informacyjne, technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, multimedia w edukacji i telekomunikacji, gospodarka elektroniczna, prognozowanie i symulacje, sztuczna inteligencja i systemy wspomagania decyzji.

W dyskusji plenarnej Konferencji głos zabrali honorowi goście:
 • J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. Maria Nowicka-Skowron,
 • Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. Arnold Pabian.
Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Maria Nowicka-Skowron w swym wystąpieniu stwierdziła, iż „zorganizowanie po raz ósmy konferencji z cyklu Multimedia w Zarządzaniu dowodzi o znakomitości potencjału naukowego Uczelni oraz pozwala na dalszy rozwój tej dyscypliny naukowej”. Z kolei Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. Arnold Pabian przedstawił krótką charakterystykę Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W swym wystąpieniu uznał, iż „VIII Międzynarodowa Konferencja Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu jest jedną z najważniejszych imprez organizowanych na Wydziale Zarządzania”. Zarówno Rektor Politechniki Częstochowskiej, jak i Dziekan Wydziału Zarządzania podziękowali pomysłodawcy Konferencji – prof. Leszkowi Kiełtyce – za trud włożony w organizację i realizację Konferencji.


Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   

Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   

Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   

Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   


Naukowy referat wprowadzający nt. Information portals & education systems in Slovakia wygłosił prof. Ladislav Várkoly z Institute of Technology in Dubnica nad Váhom na Słowacji. Na podstawie nadesłanych referatów - jako rezultat współpracy Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą oraz ośrodkami biznesowymi - wydana została książka pod redakcją naukową prof. Leszka Kiełtyki Wydawnictwa DIFIN: Multimedia w biznesie i zarządzaniu. Publikacja ta stanowiła kanwę do wymiany poglądów oraz dyskusji naukowych w ramach pięciu, przewidzianych przez organizatorów sesji.

SESJI PIERWSZEJ zatytułowanej: Gospodarka elektroniczna/Multimedialne technologie informacyjne przewodniczył prof. Sławomir Partycki. Główne zagadnienia poddane dyskusji w tej sesji przedstawiały się następująco:
 • ocena serwisów internetowych branży sportowej na przykładzie sklepów rowerowych;
 • the concept of file distribution system based on http protocol;
 • elektroniczne usługi bankowe w ocenie studentów wydziału informatyki;
 • multimedialne urządzenia dostępowe do usług sieciowych realizowanych w architekturze SOA.
DRUGIEJ SESJI zatytułowanej Multimedia w edukacji i zarządzaniu przewodniczył prof. Witold Chmielarz. Poddał on pod dyskusję następujące zagadnienia:
 • narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą;
 • zastosowanie platformy e-learningowej w przedsiębiorstwie;
 • wybrane narzędzia i czynniki wspomagające rozwój telepracy;
KOLEJNEJ SESJI zatytułowanej: Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce przewodniczył prof. Ladislav Várkoly. W toku obrad tej sesji uczestnicy poruszyli następujące zagadnienia:
 • konstytuowanie osoby społecznej w relacyjnych układach sieciowych;
 • informacyjny aspekt controllingu dynamicznego w procesie osiągania kosztów docelowych;
 • kryteria oceny użyteczności aplikacji zarządzania projektami;
 • zdarzenia wpływające na kryzysy gospodarcze - historyczny punkt widzenia;
SESJI CZWARTEJ zatytułowanej Technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem przewodniczył prof. Leszek Kiełtyka. Poddał on pod dyskusję następujące zagadnienia:
 • czy istnieje technologia informacyjna?
 • kreowanie wizerunku przedsiębiorstw sektora MSP w oparciu o informacyjny portal dziedzinowy;
 • rola i zadania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach usługowych.
OSTATNIEJ, PIĄTEJ SESJI zatytułowanej Sztuczna inteligencja i systemy wspomagania decyzji przewodniczyła dr inż. Klaudia Smoląg. Główne zagadnienia poddane dyskusji w tej sesji przedstawiały się następująco:
 • security of business intelligence systems - review of practical solutions;
 • optimizing the results obtained by the models forecasting economical time series through the proper selection of an output variable;
 • zagrożenia realizacji usług multimedialnych w systemach z sygnalizacją SIP;
 • atrybuty organizacji wirtualnej.
Podczas dyskusji w trakcie sesji naukowych największe zainteresowanie wzbudziły kwestie dotyczące prowadzenia e-biznesu, zarządzania wiedzą oraz zdalnego nauczania. Dla przykładu można tu podać głos w dyskusji prof. Witolda Chmielarza. Jego zdaniem „ponad 80% wszelkich wdrożeń systemów informatycznych z jakiegoś powodu się nie udaje – na przykład przekroczenia kosztu czy też czasu realizacji”. Natomiast „brak innowacyjności rozwiązań informatycznych często wynika z podejścia projektantów, programistów i zespołów wdrożeniowych, ponieważ koncentrują się oni przede wszystkim na optymalizacji nakładu swej pracy do otrzymywanego wynagrodzenia”. Zdaniem prof. Bogusława Kaczmarka, „mimo licznych konferencji i publikacji nt. zarządzania wiedzą, odnośnie teorii zarządzania wiedzą jesteśmy dopiero na etapie konceptualizacji”. Z kolei zdaniem dr Krzysztofa Nowickiego „nie ma dobrych systemów informatycznych do zdalnego nauczania – każdy z dostępnych na rynku systemów (zarówno o charakterze open source, jak również komercyjnym) – ma pewne wady”. Wyraził również pogląd, że „na uczelniach w Polsce nie dopracowano się żadnego modelu motywującego nauczyciela do robienia odpowiednich lekcji, wykładów w tym trybie. Nie dopracowano się również żadnego systemu punktowego, który pozwoliłby przełożyć ilość godzin spędzonych przed komputerem przez nauczyciela na ilość godzin dydaktycznych, które musi zrealizować”.

W trakcie sesji biznesowych przeprowadzono kilka połączeń wideokonferencyjnych. Pierwszy raz na Konferencji „Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu” przeprowadzono łączenia z zastosowaniem transmisji audio-wideo jakości Full High Definition (FHD). Sesje łączeniowe dotyczyły m.in.: nowych rozwiązań sprzętowo-programowych w obszarze wideokonferencji oraz zastosowań wideokonferencji FHD w zdalnym nauczaniu i komunikacji biznesowej. Tematy sesji wideokonferencyjnych były następujące:
 • MEDIAZ (Przemysław Wyszyński): „Systemy wideokonferencyjne. Jak usprawnić zarządzanie i redukować koszty. Zastosowania, przykłady”; połączenia na stoisku zewnętrznym: Niemcy, Indie, Singapur,
 • VidCom (Roman Ludyga, Michał Chamiga, Michał Osoba): „Omówienie korzyści czasowych i kosztowych wynikających z zastosowania technologii wideokomunikacyjnej”,
 • Uniwersytet Szczeciński (Prof. Zygmunt Drążek): „Multimedialne serwisy komunikacyjne. Ocena. Koncepcja. Prototyp”,
 • INFOSFERA (Piotr Pabisiak, Sylwester Kuc): „Wideokonferencje High Definition w zdalnym nauczaniu i komunikacji biznesowej”.
Dla przykładu - Przemysław Wyszyński z firmy MEDIAZ przedstawił istotę działania systemów wideokonferencyjnych VidyoOne (oferta skierowana dla firm), VidyoCampus (oferta skierowana dla uczelni) oraz przybliżył ich podstawowe zalety. Systemy Vidyo – dzięki zastosowaniu najnowszej technologii wideokonferencyjnej Scalable Video Coding (SVC) - oferują wysokiej jakości komunikację, przy niewielkich kosztach z wykorzystaniem sieci Internet i dowolnych sieci IP bez zaawansowanych usług QoS (Quality of Service). Umożliwiają również połączenia wideo-komunikacyjne dobrej jakości w przypadku pracowników/studentów/wykładowców zdalnych w sieciach 3G (systemy komórkowe trzeciej generacji). Zaprezentował również systemy wideokonferencyjne Full High Definition (FHD) oraz High Definition (HD) firmy LifeSize Communication. Szczególne zainteresowanie wśród zgromadzonych na sali wzbudził system wideokonferencyjny High Definition LifeSize Passport. Wideo-terminal tego systemu jest bardzo prosty w obsłudze, mobilny dzięki niewielkim rozmiarom oraz jako pierwszy wideo-terminal na świecie pozwala na komunikację z użytkownikami Skype’a – obecnie komunikację audio, ale wkrótce po darmowej aktualizacji oprogramowania również komunikację wideo. Jedno z pytań skierowanych od uczestników Konferencji do prelegenta związane było z następującą kwestią – „Wideokonferencje w praktyce gospodarczej nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?” Zdaniem Przemysława Wyszyńskiego „głównym powodem były wysokie koszty rozwiązań, ograniczona dostępność sal wideokonferencyjnych oraz wymagania technologiczne – odpowiednio skonfigurowane łącza IP; tak było jeszcze kilka miesięcy temu; obecnie, dzięki rozwiązaniom Vidyo ograniczenia te znikają, a obserwowane statystyki, przyrost klientów firmy MEDIAZ pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość wideokonferencji i zmianę istniejącego trendu niewielkiej popularności takiego sposobu komunikacji”. Jego zdaniem, „dzięki niewielkim kosztom i jakości HD połączeń z wideokonferencji będzie korzystać coraz więcej ośrodków akademickich oraz średnich i małych firm”.

Zdaniem uczestników Konferencji wideokonferencje w znaczący sposób usprawniają komunikację biznesową w przedsiębiorstwach - co wpływa m.in. na oszczędność czasu, redukcję kosztów związanych z podróżami, bezpieczeństwo pracowników (wypadki drogowe, zdarzenia losowe), wzrost innowacyjności i elastyczności reagowania na zaistniałe zdarzenia i sytuację rynkową.

Patronat medialny nad konferencją objęły: Magazyn „Zarządzanie Jakością” wydawnictwa EQMI Polska sp. z o.o. w Krakowie, ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny „Forum Akademickie”, internetowy serwis branży IT „decyzje-IT.pl”, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją oraz Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii „NANONET”.

Duże zainteresowanie cyklicznie odbywającą się Konferencją można zaobserwować ze strony studentów oraz uczniów szkół średnich. W ramach wykładów i sesji multimedialnych mogą oni zapoznać się z nowinkami technicznymi w dziedzinie komunikacji. Za każdym razem studenci i uczniowie szczególną uwagę skupiają na stoiskach z nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Zdaniem Przewodniczącego Konferencji prof. Leszka Kiełtykistoiska ze sprzętem to tylko jeden z kilku elementów Konferencji; pokazujemy w trakcie Konferencji, jak wykorzystać nowoczesne środki komunikacji, aby były one jak najskuteczniejsze i jak najtańsze; stwarzamy dla uczestników Konferencji, zaproszonych gości, studentów oraz młodzieży ze szkół średnich możliwość porozmawiania z ludźmi biznesu i z fachowcami, którzy profesjonalnie w swej pracy zawodowej tworzą oraz obsługują nowoczesne systemy informatyczne i multimedialne
”.

Ogółem w konferencji w sposób bierny i czynny wzięło udział 759 osób. Sesje wideokonferencyjne oraz naukowe Konferencji odbywały się w salach wykładowych Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.