Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"


» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"

21-23 Marca 2002

            

            

     W dniach 21-23 marca 2002 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie", zorganizowana przez Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania. Honorowy patronat objął wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury Marek Pol. Protektorat sprawowali: prezydent miasta Częstochowy Wiesław Maras i JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Janusz Szopa.

     W bezpośrednim przekazie multimedialnym wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury Marek Pol powiedział, iż nie ma wątpliwości, że rozwój systemów multimedialnych, informatycznych, wszystkiego tego, co pozwala szybciej pracować, łączyć się i kontaktować, zadecyduje o tempie rozwoju naszego kraju.

     Wyraził również pogląd, że konferencja "Multimedia w Biznesie" przyczyni się do wytyczenia kierunków rozwoju aplikacyjnych form informacyjnych na przyszłe lata. Życzył organizatorom, aby konferencja spełniła swoje założenia przy realizacji rozwoju infrastruktury naszego kraju w tak ważnej dziedzinie, jaką jest informatyka i systemy multimedialne.

     Prezydent miasta Częstochowy Wiesław Maras w swoim wystąpieniu wyraził przekonanie, że również w latach następnych Częstochowa będzie współorganizatorem kolejnych edycji konferencji z cyklu "Multimedia w Zarządzaniu"

     Uczestnicy konferencji podkreślali, że nowe technologie multimedialne stwarzają szansę dla coraz większej liczby osób na włączenie się w zdalny system nauki oraz pracy poprzez struktury przesyłu i przetwarzania danych. Multimedia w biznesie to środki techniczne oddziałujące na zmysły człowieka. Technologia multimedialna operuje informacją skojarzoną, gdzie przedmiotem wyobraźni jest kombinacja nośników informacji w postaci dźwięku, tekstu, głosu, grafiki, obrazu stałego i ruchomego, jak również animacji. Odbywa się to przy interaktywnym działaniu ze strony użytkownika. Do prowadzenia biznesu z wykorzystaniem technik i technologii multimedialnych, przy dobrze zaprojektowanej sieci, która może dostarczyć każdemu abonentowi pakiet danych z Internetu z prędkością od 128 kbit/s do 30 Mbit/s, potrzebne są multimedialne programy aplikacyjne, implementowane zarówno po stronie abonenckiej, jak również w systemach komutacji.

     Kierunki rozwoju usług multimedialnych możemy rozpatrywać w trzech aspektach:
 • rozwoju technologii sieciowych stanowiących medium transmisyjne dla usług multimedialnych (ISDN, IP);
 • rozwoju techniki kodowania obrazu (H.320, MPEG 1, MPEG 2);
 • rozwoju oferty produktów wideokonferencyjnych "nadążających" za rozwojem technologii i techniki kodowania obrazu.

     Dynamiczny rozwój aplikacji dla różnych dziedzin życia społecznego, naukowego oraz biznesu, zwłaszcza w teleedukacji, telemedycynie, telepracy, monitoringu pomieszczeń, pozwala prognozować dalszy rozwój usług multimedialnych, zmierzających w kierunku polepszenia jakości transmisji oraz ich dostępności poprzez sieć Internet i Intranet.

     Nadrzędnym celem konferencji (podobnie jak dwóch poprzednich) było przedstawienie nowych, zagranicznych i krajowych osiągnięć oraz dyskusja naukowa nad zadaniami, wynikającymi z postępu technologicznego w multimediach.

     Konferencja, mająca charakter interdyscyplinarny, łączyła zapotrzebowanie na szeroko pojęte techniki multimedialne, usprawniające prowadzenie działań gospodarczych z prezentacją procedur umiejętnego posługiwania się nimi. Sesje naukowe rozdzielane były wideokonferencjami i wystąpieniami przedstawicieli biznesu.

     Program konferencji adresowany był zarówno do praktyków z przemysłu, wykorzystujących nowoczesne techniki przekazu informacji i gromadzenia danych, jak i do twórców nauki, propagujących rozwiązania praktyczne.

     III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie" służyła wymianie poglądów naukowych i przyczyniła się do określenia miejsca i pozycji technik multimedialnych, rozprzestrzeniających się szybko na wszystkie gałęzie biznesu.

     Dyskusje naukowe koncentrowały się wokół referatów zamieszczonych w następujących sesjach:
 • multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem (m.in.: proces zarządzania z wykorzystaniem systemu informatycznego, zastosowanie technologii multimedialnej w systemie monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa, inteligentne narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem, adaptacja szkieletowych systemów ekspertowych w zarządzaniu);
 • gospodarka elektroniczna (m.in.: elektroniczne systemy rozliczeń finansowych, oddziaływanie rozwoju technologii teleinformatycznych na działalność bankową, systemy płatności elektronicznej, banki wirtualne, bezpieczeństwo e-commerce a carding);
 • nauczanie zarządzania i marketingu poprzez multimedia i hipermedia (m.in.: e-edukacja w wyższych uczelniach polskich, obszary zastosowania telepracy, techniki i technologie multimedialne w nauczaniu);
 • multimedialne technologie informacyjne (m.in. wykorzystanie multimediów w reklamie, planowanie działań reklamowych w Internecie);
 • zarządzanie informacją (m.in.: zarządzanie informacją logistyczną, zastosowanie prognozowania do wspomagania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach).

     W dyskusji wprowadzającej głos zabrali następujący goście honorowi:
 • wicedyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Infrastruktury Dariusz Dąbek
 • prezydent miasta Częstochowy Wiesław Maras,
 • prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, Politechnika Częstochowska Maria Nowicka-Skowron,
 • dyrektor RWT Telefony Polskie S.A. Radosław Gutowski,
 • zastępca dyrektora Generalnego ds. Handlowych Alcatel Polska Andrzej Grześkowiak,
 • prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Oddział Częstochowa Henryk Dyja,
 • dyrektor Obszaru Pionu Obsługi Klientów w Częstochowie, Telekomunikacja Polska S.A. Janusz Jasiona

     Referat plenarny na temat "Wirtualizacja działalności handlowej przedsiębiorstwa" wygłoszony został przez prof. Irenę Hejduk i prof. Wiesława Grudzewskiego - pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

     Przedstawiciele zagranicznych i krajowych uczelni wyższych wygłosili 40 referatów. W trakcie sesji biznesowych wiodące firmy, działające na polskim rynku, prezentowały aplikacje i wdrożenia systemów multimedialnych oraz zintegrowanych systemów informacyjnych z przeznaczeniem zarówno dla odbiorcy indywidualnego, jak i dla przedsiębiorstw.

     Firma RWT Telefony Polskie S.A. przedstawiła rozwiązania multimedialnych sieci wideokonferencyjnych. Zaprezentowała kompleksowe rozwiązania, zarówno w konfiguracjach punkt-punkt, jak i połączeniach wielopunktowych. Przedstawiła biurkowe systemy wideokonferencyjne do pracy w sieciach LAN, sieciach ISDN z dostępem do Internetu, sieciach ATM i WAN, jak również zestawy współpracujących ze sobą urządzeń przeznaczonych do sieci telefonii cyfrowej ISDN, służących do tworzenia całkowicie zintegrowanego multimedialnego systemu telekomunikacyjnego.

     Edustrada S.A. przedstawiła prezentację nt. "Globalna platforma kształcenia zdalnego".

     Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o o. zaprezentował modularne aplikacje "IFS Applications" wspierające działalność przedsiębiorstw i wynikające z tego korzyści dla menedżerów.

     Alcatel Polska S.A. (główny dostawca systemów telekomunikacyjnych dla polskiej sieci publicznej) przedstawił prezentację nt. "TRÓJGRA - następny krok w ewolucji do DSL".

     Konferencja połączona była z wystawą urządzeń, prezentacją systemów wykorzystujących techniki multimedialne w marketingu oraz prezentacją oprogramowania.

     Przeprowadzono także szereg wideokonferencji:
 • Połączenie z włoską firmą Aethra Ancona z branży telekomunikacyjnej. Temat wideokonferencji: "Zastosowanie systemów wideokonferencyjnych".
 • Połączenie trójstronne: France Telecom in Paris - TP S.A., Oddział Warszawa - Politechnika Częstochowska. Temat wideokonferecji: "Usługi telekonferencyjne".
 • Połączenie z prof. Andrzejem Bochenkiem z Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej. Temat wideokonferencji: "Robot medyczny Zeus. Wszczepianie by-passu tradycyjnie i przy wykorzystaniu robota Zeus".
 • Połączenie z Wyższą Szkołą Biznesu w Tarnowie. Temat połączenia: "Wykorzystanie systemu wideokonferencyjnego w nauczaniu".
 • Połączenie z Francuską Izbą Przemysłowo - Handlową w Tarbes. Temat wideokonferencji: "Problemy polskich i francuskich przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych". Gośćmi ze strony Częstochowy byli: Wiesław Maras prezydent miasta Częstochowy, Kajetan Wojsyk - informatyk miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy, Jacek Lupa - dyrektor Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

     Wideokonferencje odbyły się poprzez sieć ISDN.

     Informacje o konferencji ukazały się w miesięcznikach: Technika Zagraniczna - Maszyny Technologie Materiały, Problemy jakości, Przegląd Organizacji, Elektronika.

     Ogółem w konferencji w sposób bierny i czynny wzięło udział 1850 osób. Obrady odbywały się w salach wykładowych Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, natomiast stoiska reklamowe głównych sponsorów były usytuowane w holu Auli.

     Na łamach prasy artykuły o konferencji ukazały się w następujących gazetach: Trybuna Śląska, Gazeta Wyborcza, Życie Częstochowy.

Życie Częstochowy, 19 marca 2002 r.


Życie Częstochowy, 15 marca 2002 r.


Gazeta Wyborcza, 22 marca 2002 r.


Życie Częstochowy, 22 marca 2002