Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

      

    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"

» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"

26-27 marca 2015 roku

   W dniach 26-27 marca 2015 roku w Częstochowie odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja MULTIMEDIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU, zorganizowana przez Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa. Patronat nad konferencją objęła rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Maria Nowicka-Skowron.

   Konferencja była kontynuacją międzynarodowych spotkań nauki i biznesu z cyklu "Multimedia w Zarządzaniu", które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 r. Celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, a w szczególności prezentacja technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych. Tematyka konferencji obejmowała między innymi takie zagadnienia jak: budowanie wartości organizacji w społeczeństwie informacyjnym, ewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzanie informacją i wiedzą, organizacje wirtualne i uczące się, technologie informacyjne w korporacjach globalnych, multimedialne technologie informacyjne, sztuczna inteligencja w systemach wspomagania decyzji, biznes elektroniczny, systemy Business Intelligence w analizie procesów biznesowych, rozwiązania innowacyjne i transfer technologii, system obsługi finansowej w funkcjonowaniu organizacji.

   Konferencję otworzył jej Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. W trakcie uroczystości rozpoczęcia konferencji głos zabrała rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Maria Nowicka-Skowron oraz dziekan Wydziału Zarządzania prof. Arnold Pabian. Przewodniczącym Komitetu Naukowego (podobnie jak we wszystkich wcześniejszych edycjach konferencji) był prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Prof. Krzysztof Zieliński podczas swojego wystąpienia - w trakcie uroczystości rozpoczęcia konferencji - podkreślił, iż mimo kilkunastu lat jakie minęły od pierwszej konferencji zorganizowanej z cyklu "Multimedia w Zarządzaniu", jej tematyka nie uległa dezaktualizacji. Jego zdaniem sytuacja jest wręcz przeciwna - z roku na rok rola multimediów w biznesie i zarządzaniu jest coraz bardziej istotna. Nadal ważna jest także konieczność integracji dwóch obszarów: świata nauki i biznesu. Tego rodzaju integracja promowana jest przez każdą z konferencji organizowanych z cyklu "Multimedia w Zarządzaniu". Po uroczystości rozpoczęcia konferencji referat plenarny nt. "Multimedia w edukacji - kierunki zmian" przedstawił dr inż. Tomasz Walasek z Politechniki Częstochowskiej.

   Na podstawie nadesłanych na konferencję artykułów wydane zostały dwie prace zbiorowe:

   - "Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami" - pod redakcją naukową Profesora Leszka Kiełtyki oraz Waldemara Jędrzejczyka,

   - "Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach" - pod redakcją naukową Profesora Leszka Kiełtyki oraz Rafała Niedbał.

   Konferencja łączyła naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpieniami przedstawicieli biznesu. W trakcie sesji biznesowej przedstawiono trzy referaty: "Wykorzystanie sprzętu klasy rugged w pracy mobilnej" (referat przedstawił Bogusław Foszmanowicz z firmy BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego), "Wstęp do druku 3D" (referat przedstawił Robert Kapuściński z firmy darsoft.pl) oraz "Zastosowanie sztucznej inteligencji w multimedialnych systemach eksperckich" (referat przedstawił Krzysztof Strymiński z firmy Sztuczna Inteligencja Sp. z o.o.). Przeprowadzono również połączenie wideokonferencyjne z Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego), podczas którego przedstawiono dwa tematy: "Droga do przedsiębiorczości - Enterpreneurship" oraz "Bezpieczeństwo w sieci - Cyber Watch". Z kolei Tomasz Komorowski z Centrum Nauczania Zdalnego Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawił prezentację multimedialną pt. "Strategie biznesowe dla aplikacji wielodotykowych".
Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   


   Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły urządzenia mobilne klasy rugged (o zwiększonej wytrzymałości na trudne warunki pracy) prezentowane przez firmę BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego oraz drukarka 3D prezentowana przez firmę darsoft.pl. Atrakcją podczas konferencji była również możliwość skorzystania przez uczestników konferencji z jazdy próbnej pojazdem elektrycznym VELEX - jest to polska marka samopoziomujących pojazdów elektrycznych typu "segway".

   Patronat medialny nad konferencją objęły: ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny "Forum Akademickie", brytyjsko-amerykańska firma PMR oraz magazyn "Zarządzanie Jakością".

   Ogółem w konferencji wzięło udział 111 uczestników. Sesje naukowe, biznesowe oraz wideokonferencyjne konferencji odbywały się w salach Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Opracowanie: dr inż. Rafał Niedbał