Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

   
   
    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu

13-15 marca 2013

   W dniach 13-15 marca 2013 roku w Częstochowie odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja MULTIMEDIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU, zorganizowana przez Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa. Patronat nad konferencją objęły minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka oraz rektor Politechniki Częstochowskiej Maria Nowicka-Skowron.

   Konferencja była kontynuacją międzynarodowych spotkań nauki i biznesu z cyklu "Multimedia w Zarządzaniu", które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 r. Nadrzędnym celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami. Tematyka konferencji obejmowała m.in. takie zagadnienia, jak: budowanie wartości organizacji w społeczeństwie informacyjnym, zarządzanie informacją i wiedzą, organizacje wirtualne, multimedialne technologie informacyjne, sztuczna inteligencja w systemach wspomagania decyzji, biznes elektroniczny.

   Przewodniczącym Komitetu Naukowego X Jubileuszowej Konferencji (podobnie jak we wszystkich wcześniejszych edycjach konferencji) był prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przedstawił on referat plenarny nt. "Multimedia w perspektywie X Międzynarodowej Konferencji Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu".

   Najbardziej uroczystym punktem konferencji były wystąpienia okolicznościowe związane z Jubileuszem 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Leszka Kiełtyki - przewodniczącego i pomysłodawcy konferencji. Życiorys Jubilata przedstawił oraz poprowadził całą uroczystość prof. PCz dr hab. inż. Robert Kucęba. W trakcie uroczystości rektor Politechniki Częstochowskiej Maria Nowicka-Skowron odczytała m.in. list gratulacyjny skierowany na ręce Jubilata od minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej. W dalszej części - w swych wystąpieniach okolicznościowych - głos zabrali goście honorowi konferencji, z uczelni polskich i zagranicznych.

   Na podstawie nadesłanych na konferencję artykułów wydane zostały dwie prace zbiorowe pod redakcją naukową Profesora Leszka Kiełtyki - jedna w języku polskim (pt. Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów), druga w języku angielskim (pt. Information technologies in organizations. Management and application of multimedia). Wydana została również monografia okolicznościowa dla uczczenia Jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Leszka Kiełtyki - pod redakcją Roberta Kucęby, Waldemara Jędrzejczyka i Klaudii Smoląg (pt. Rozwój nauk o zarządzaniu. Kierunki i perspektywy).
Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć      W trakcie jednej z sesji naukowych - sesji panelowej nt. "Rozwój nauk o zarządzaniu - kierunki i perspektywy" prowadzonej przez Profesor Irenę Hejduk - dyskutowano o ewolucji nauk o zarządzaniu w kontekście dynamicznych przemian w gospodarce światowej.

   W sesji biznesowej przedstawiono trzy referaty: "Systemy i platformy wideokonferencyjne w e-edukacji" (referat przedstawił Michał Bednarski z firmy PROMEDIO), "Przenośna tablica interaktywna jako nowoczesny środek przekazu" (referat przedstawił Przemysław Dudasz z firmy EGIS MEDIA Sp. z o.o.) oraz "Wirtualna rzeczywistość - interaktywne kształcenie inżyniera" (referat przedstawił dr inż. Marek Koźlak z firmy i3D S.A.). Przeprowadzono również połączenia wideokonferencyjne: z Uniwersytetem Łódzkim (przedstawiono projekt "E-view - Building A European Virtual Environment For Work-based Learning"), z firmą Crayon Creatures z Hiszpanii (przedstawiono temat "Children's Drawings Printed as 3D Objects") oraz z Kauno Kolegija (przedstawiono prezentację infrastruktury Kauno Kolegija oraz implementację nowoczesnych technologii multimedialnych w procesie nauczania na uczelniach wyższych).

   Jubileuszowa konferencja stwarza okazję na sformułowanie pewnych refleksji czy też podsumowań dotychczasowych spotkań z cyklu "Multimedia w Zarządzaniu". Zdaniem przewodniczącego konferencji z perspektywy minionych kilkunastu lat od jej pierwszej edycji niewątpliwie można zaobserwować jej ewolucję tematyczną, determinowaną eskalacją nowych rozwiązań w różnych obszarach technologicznych. Aktualnie tematyka konferencji stanowi wierną projekcję współczesnych rozwiązań informacyjnych i aplikacyjnych oraz najnowszych trendów technologicznych. W swoim prezentacyjnym i merytorycznym wymiarze przekształciła się w jedną z kluczowych konferencji dotyczących całokształtu zagadnień związanych z zarządzaniem informacją i wiedzą. Ta ewolucja tematyczna konferencji jest konsekwencją zmian zachodzących na rynku dostępnych technologii, jak i popularyzacją konieczności kontynuacji integracji dwóch obszarów: świata nauki i biznesu.

   Duże zainteresowanie cyklicznie odbywającą się konferencją można zaobserwować ze strony studentów oraz uczniów szkół średnich - przyszłych adeptów pracy menedżerskiej. W ramach wykładów i sesji multimedialnych mogą oni zapoznać się z nowinkami technicznymi w dziedzinie współczesnych technologii informacyjnych. W tym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyła się przenośna tablica interaktywna oraz problematyka związana z wirtualną rzeczywistością.

   Patronat medialny nad konferencją objęły: magazyn "Zarządzanie Jakością", ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny "Forum Akademickie", radio RMF MAXXX, portal publikacji naukowych www.e-wydawnictwo.eu oraz serwis internetowy www.konferencje.pl. Głównym sponsorem konferencji był Operator Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. Ogółem w konferencji wzięło udział 414 uczestników. Sesje wideokonferencyjne oraz naukowe konferencji odbywały się w salach wykładowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Opracowanie: dr inż. Rafał Niedbał