Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

   
   
    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"
» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"

24-26 Marca 1999

            

     Multimedia w Biznesie są pierwszą konferencją naukową zorganizowaną przez Katedrę Informatycznych Systemów Zarządzania. Celem konferencji było przedstawienie nowych osiągnięć oraz dyskusja naukowa nad zadaniami, wynikającymi z postępu technologicznego w multimediach, a także próba naturalnej integracji przemysłu i nauki.

     Program konferencji adresowany był zarówno do praktyków z przemysłu, wykorzystujących nowoczesne techniki przekazu informacji i gromadzenia danych, jak i do twórców nauki, propagujących rozwiązania praktyczne. Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie", w której udział wzięli również naukowcy zagraniczni, służyła wymianie poglądów naukowych i w pewnej mierze przyczyniła się do określenia miejsca i pozycji technik multimedialnych, rozprzestrzeniających się szybko na wszystkie gałęzie biznesu. Na konferencji prezentowano szeroko pojęte techniki i technologie multimedialne, usprawniające zarówno prowadzenie działań gospodarczych jak i nauczanie, w dwóch nurtach naukowo-edukacyjnym (Reaserch) i komercyjnym (Business).

     Dyskusje naukowe koncentrowały się wokół przedstawionych referatów zamieszczonych w następujących sesjach:
  • multimedia w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
  • elektroniczny handel i biznes;
  • nauczanie zarządzania i marketingu poprzez multimedia i hipermedia;
  • systemy zabezpieczenia informacji;
  • multimedialne technologie informacyjne;
  • kompresja przekazów multimedialnych.

     W nurcie komercyjnym (Business) wiodące firmy działające na polskim rynku, prezentowały aplikacje i wdrożenia systemów multimedialnych oraz zintegrowanych systemów informacyjnych z przeznaczeniem zarówno dla odbiorcy indywidualnego jak i dla przedsiębiorstw. Firmy te to: Alcatel Polaska, ComArch, ComputerLand, CS-Creative Solutions, PL-tender, Z.E.U.P. Pozyton, RWT - Telefony Polskie oraz Telekomunikacja Polska.

     Ogółem w konferencji udział wzięło 1026 osób, z czego 94 uczestników konferencji ( w tym 60 autorów i współautorów referatów w nurcie Research), 935 osób odwiedzających wystawę towarzyszącą konferencji oraz 11 firm.

     Pierwszy dzień Konferencji. Sesja Plenarna Patronat honorowy nad Konferencją objął Minister Łączności Rzeczpospolitej Polskiej Pan Marek Zdrojewski. Na Konferencji, w części oficjalnej, w imieniu Ministra Zdrojewskiego wystąpił Podsekretarz Stanu, Wiceminister Pan Marek Rusin.

     Referat plenarny, otwierający cykl sesji naukowych, wygłosił Kierownik Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. Uczestnicy Konferencji usłyszeli o sieciach synaptycznych jako wzorcowym systemie zarządzania, przy wykorzystaniu fizjologii mózgu.

     Konferencja połączona była z wystawą urządzeń, prezentacją systemów wykorzystujących techniki multimedialne w marketingu oraz prezentacją oprogramowania. Wystawę zorganizowały firmy biorące udział w nurcie Business. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.      Przeprowadzono też szereg połączeń wideokonferencyjnych, m.in. z targami CEBIT '99 w Hanowerze, londyńską filią amerykańskiej firmy Picture Tel - światowy producent systemów wideokonferencyjnych, Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania w Łodzi, Uniwersytetem Warszawskim, siedzibą RWT TP S.A. i TNOiK w Radomiu oraz dyspozytorem mocy Rejonu Częstochowa.
     Konferencja Multimedia w Biznesie została opisana w codziennej prasie. Gazeta Wyborcza zamieściła artykuł nt.: "Mózg i procesor", natomiast w Trybunie Śląskiej ukazała się notatka nt.: "Multimedia w zarządzaniu".

     Oto one:

23 marca 1999 roku, Trybuna Śląska


25 marca 1999, Gazeta Wyborcza