Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

      

    « English version

  HISTORIA KONFERENCJI "MULTIMEDIA W BIZNESIE"

» I Krajowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» II Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie 2000"
» III Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» IV Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» V Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Edukacji"
» VI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie"
» VIII Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» IX Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XI Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"
» XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"


XII Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"

22-24 marca 2017 roku

   W dniach 22-24 marca 2017 roku w Koszęcinie odbyła się XII Konferencja Naukowa MULTIMEDIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU, zorganizowana przez Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie. Patronat nad konferencją objął Zarząd Główny Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, a patronat honorowy - Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

   Konferencja była kontynuacją spotkań nauki i biznesu z cyklu "Multimedia w Zarządzaniu", które zostały zapoczątkowane w marcu 1999 r. Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń nt. teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami, w szczególności prezentacja technik i technologii multimedialnych, usprawniających prowadzenie działań gospodarczych i edukacyjnych.

   Tematyka konferencji obejmowała między innymi takie zagadnienia jak: budowanie wartości organizacji w społeczeństwie informacyjnym, ewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzanie informacją i wiedzą, organizacje wirtualne i uczące się, technologie informacyjne w korporacjach globalnych, multimedialne technologie informacyjne, IT w korporacjach globalnych, sztuczna inteligencja w systemach wspomagania decyzji, biznes elektroniczny, systemy Business Intelligence w analizie procesów biznesowych, rozwiązania innowacyjne i transfer technologii, systemy obsługi finansowej w funkcjonowaniu organizacji, systemy informatyczne w logistyce.

   Konferencję otworzył jej Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. Przewodniczącym Komitetu Naukowego (podobnie jak we wszystkich wcześniejszych edycjach konferencji) był prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W trakcie uroczystości rozpoczęcia konferencji głos zabrał prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Felicjan Bylok. Po uroczystości rozpoczęcia konferencji referat plenarny nt. "Kształtowanie wiedzy w procesie studiowania" przedstawił prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

   Na podstawie nadesłanych na konferencję artykułów wydane zostały dwie prace zbiorowe:

   - "Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami" - pod redakcją naukową Profesora Leszka Kiełtyki oraz Pawła Kobisa,

   - "Techniki i technologie wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw" - pod redakcją naukową Profesora Leszka Kiełtyki oraz Adama Sokołowskiego.

   Stanowiły one kanwę do wymiany poglądów oraz dyskusji w ramach pięciu, przewidzianych przez organizatorów sesji naukowych:
1. Zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach.
2. Aspekty zarządzania i doskonalenia działalności przedsiębiorstw (część 1).
3. Aspekty zarządzania i doskonalenia działalności przedsiębiorstw (część 2).
4. Bezpieczeństwo przetwarzania informacji i aspekty promocji działalności organizacji w przestrzeni sieciowej.
5. Czynniki technologiczne kreujące rzeczywistość gospodarczą.

   Konferencja łączyła naukę z biznesem poprzez dyskusyjną formę sesji naukowych, rozdzielanych wystąpieniami przedstawicieli biznesu. W trakcie sesji biznesowej przedstawiono cztery referaty: "Kaspersky DDoS Protection (KDP)" (referat przedstawił Jacek Chmielewski z firmy Kaspersky Lab Polska), "Technologie mobilne o zwiększonej wytrzymałości - zastosowanie" (referat przedstawił Bogusław Foszmanowicz z firmy BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego), "Inteligentne suwnice - innowacja oparta na technologii informacyjnej" (referat przedstawiła Ewelina Klizner-Ciszkiewicz - Dyrektor Zarządu GH Cranes&Components). Z kolei Tomasz Walasek z Politechniki Częstochowskiej zaprezentował tematykę zastosowania robotów w edukacji.

   Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły urządzenia mobilne klasy rugged (o zwiększonej wytrzymałości na trudne warunki pracy) prezentowane przez firmę BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego oraz zastosowanie robotów w edukacji, których funkcjonalność w interaktywny sposób przybliżył Tomasz Walasek z Politechniki Częstochowskiej - każdy z uczestników konferencji mógł za pomocą tabletu sterować robotem. Atrakcją podczas konferencji była również możliwość skorzystania przez uczestników konferencji z jazdy dwukołowym pojazdem elektrycznym Velex z serii CITIS.


Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć    Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu - galeria zdjęć   


   W trakcie konferencji odbyło się również Posiedzenie Prezesów i Dyrektorów Oddziałów Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

   Patronat medialny nad konferencją objęły: miesięcznik TNOiK "Przegląd Organizacji", kwartalnik naukowy "Zarządzanie Jakością" oraz Telewizja Orion w Częstochowie. Sponsorem konferencji była firma GH Cranes&Components.

   Sesje naukowe, sesja biznesowa oraz Posiedzenie Prezesów i Dyrektorów Oddziałów Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa odbywały się Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie.

Opracowanie: dr inż. Rafał Niedbał